Algemene Voorwaarden

Naturall Nutrition is een handelsmerk van:

Naturall Nutrition, De Beek 8C, 3871 MS Hoevelaken, Nederland
BTW nummer: NL854609945B01
KVK nummer: 62037722

ART. 1 – Aanbieding/overeenkomsten
Naturall Nutrition behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 – Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Naturall Nutrition is Naturall Nutrition niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Naturall Nutrition.

ART. 3 – Bezorgkosten
Voor Nederland & België bieden wij gratis verzending vanaf €40,-. Indien je bestelling onder dit bedrag uitkomt vragen we een bijdrage van €4,95.

ART. 4 – Leveringstermijn
Nadat de betaling is gedaan streven we ernaar om je bestelling binnen 24-48 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op werkdagen. Dit houdt in dat, indien je op vrijdag na 15:00 uur of in het weekend besteld de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en je de order dinsdag kan verwachten.

Jouw bestelling wordt nog dezelfde dag verwerkt mits:

• De bestelling is geplaatst voor 15:00 uur & de betaling is goedgekeurd.


ART. 5 – Betaling

Voor online betalingen werkt Naturall Nutrition samen met het beveiligde online platform Mollie B.V. Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:

• IDeal
• Visa
• Mastercard
• Paypal
• Apple Pay
• Bancontact

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Naturall Nutrition is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever.

ART. 6 – Overmacht
In geval Naturall Nutrition door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Naturall Nutrition niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Naturall Nutrition kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 7 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Naturall Nutrition verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Naturall Nutrition in gebreke zal zijn.

ART. 8 – Reclames en aansprakelijkheid
De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk of per e-mail bij Naturall Nutrition te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 9 – Retourneren
Wij hanteren een niet goed - geld terug garantie. Het is heel simpel, wij gaan voor 100% tevreden klanten. 

Hoe retourneer ik?

 • Stuur een mail naar hello@naturall.eu en laat ons weten dat je iets wilt retourneren.
 • Wij sturen je een retourformulier met het retouradres toe.
 • Vul het retourformulier in en voeg hem toe aan je retourzending.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Retourneren mag binnen maximaal 14 dagen nadat je je bestelling ontvangen hebt.
 • Er mag niet meer dan 3-4 servings uit de proteine- of maaltijdshake zijn gehaald
 • Er mag niet meer dan 10% capsules en/of tabletten zijn gebruikt.
 • Er mag niet meer dan de helft van een reep uit een verpakking zijn gehaald.
 • Er mag niet meer dan 50 gram uit de granola verpakking zijn gehaald.
 • De geretourneerde verpakking(en) worden nadat we ze ontvangen hebben gecheckt en gewogen.
 • De verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
 • Retourneren kan alleen als je een bestelling hebt geplaatst via de Naturall (naturall.eu) website. 
 • Heb je bij je bestelling producten ontvangen die bij een pakket horen (een Naturall shaker bijvoorbeeld)? Dan dien je deze ook te retourneren.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor het retour sturen van het pakket zijn voor eigen rekening. 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle bestelde en geleverde toebehoren in de originele en ongeopende staat aan Naturall Nutrition geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via hello@naturall.eu. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits de producten reeds in goede orde en staat retour ontvangen zijn.


ART. 10 – Privacy
De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Naturall Nutrition klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

ART. 11 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Naturall Nutrition geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 12 – Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.